Styrelsen 2021

Ordförande:

Amanda Dahlberg 0723585803

Vice ordförande:

Johnny Dahlström

Sekreterare:

Kate Eklund

Kassör:

Gösta Karlsson

Ledamöter:

Amanda Dahlberg

Kate Eklund

Johnny Dahlström

Gösta Karlsson

Ann Larsson

Martin Hjelm

Scott Lindahl

Suppleanter:

Olle Albertsson
Ann Albertsson

Valberedning:

Martin Hjelm 070-318 34 91

Kursansvarig:

Vakant

Anläggningsansvariga:

Martin Hjelm 070-318 34 91

Webbansvarig:

Scott Lindahl webmaster@sotenashundklubb.com

Annonsering:Lite historia


Lite information från Meta Plan vår första ordförande om hur  hon minns att det startade en gång på 80-talet, samt vad Johnny Dahlström forskat fram i arkiv och gamla protokoll:


Först började det i Hunnebostrand rink sedan i spåret i Rävekol där gjorde vi ett jättejobb men att det visade sig vara för blött.

-82 var vi på Ulvemyr, 1983 bildades klubben.

Stugan på Väggabacken skulle användas av brandkåren för rökövning när vi anmälde vårt intresse för den till kommun.

Efter en tid med kommunala överläggningar fick vi först ett korttidsavtal som sedan förlängdes.

Det var ett jättejobb att fixa apellplanen mycket sten o annat, men många ställde upp och hjälpte till.

Efter några år -97 kom MC klubben Hlorride och fick flyttan in i övervåningen på stugan och det var ju en bra lösning.

Två klubbar i samma fastighet gjorde ju det säkrare för oss att få vara kvar, och så var det fram till 2022 då lämnade MC-klubben lokalen och vi fick tillgång till hela stugan.