Styrelsen 2023

Ordförande:

Amanda Dahlberg

Sekreterare:

Tina Svensson

Kassör:

Gösta Karlsson

Ledamöter:

Amanda Dahlberg

Tina Svensson

Gösta Karlsson

Ann Albertsson

Martin Hjelm

Kate Eklund


Anläggningsansvariga:

Olle Albertsson


Webbansvarig:

Scott Lindahl webmaster@sotenashundklubb.com


Annonsering:Lite historia


Lite information från Meta Plan vår första ordförande om hur  hon minns att det startade en gång på 80-talet, samt vad Johnny Dahlström forskat fram i arkiv och gamla protokoll:


Först började det i Hunnebostrand rink sedan i spåret i Rävekol där gjorde vi ett jättejobb men att det visade sig vara för blött.

-82 var vi på Ulvemyr, 1983 bildades klubben.

Stugan på Väggabacken skulle användas av brandkåren för rökövning när vi anmälde vårt intresse för den till kommun.

Efter en tid med kommunala överläggningar fick vi först ett korttidsavtal som sedan förlängdes.

Det var ett jättejobb att fixa apellplanen mycket sten o annat, men många ställde upp och hjälpte till.

Efter några år -97 kom MC klubben Hlorride och fick flyttan in i övervåningen på stugan och det var ju en bra lösning.

Två klubbar i samma fastighet gjorde ju det säkrare för oss att få vara kvar, och så var det fram till 2022 då lämnade MC-klubben lokalen och vi fick tillgång till hela stugan.