Styrelsen

Ordförande & Webmaster

Telefonnummer

E-post

Ing-Marie Artrusson

070-265 35 39

Vice ordförandeKajsa Malmgren

073-951 95 08

SekreterareCarina Finn


 

KassörBo G Wallin

070-635 14 03

LedamotPatrik AnderssonTina BjelkeLedamot & VaktmästareBrian Ankersö

070-200 24 16


SuppleantViveca Hellberg


Johnny Dahlström

070-693 92 17


Christina Hamnemyr


ValberedningVakantRevisorEwa RytterstigRevisorsuppleantVakant