Lagar och förordningar

Lagar och förordningar

Följande lagar och förordningar tar upp bestämmelser som gäller för hundägare


Hälsoskyddslagen § 11


Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att sanitär olägenhett inte uppstår


Lokal ordningsstadga § 17 mom 1


Under vistelse på allmän plats skall hunden hållas under uppsyn


Lag om Djurskydd § 16


a: om yrkesmässig hunduppfödning mm.

b: om bandhund (koja o dyl plus 10 m löplina)


Lag om tillsyn över hundar


I mark där det finns villebråd råder hundförbud under tiden 1 mars - 20 augusti, eller annan tid som länsstyrelsen bestämmer. Under förbundstiden skall både jakthund och annan hund vårdas så att den inte löper lös där förbudet råder.


Jaktlagen


Jakträttsinnehavaren får ta och behålla lös hund som släppts in i hans inhägnad jaktmark eller djurgård. Om hund i lös mark där villebråd finns har jakträttsinnehavaren rätt att ta hand om hunden. Man ska ersätta skada som hund orsakat på annans jaktområde. Observara att jaktlagsstiftningen även gäller i tätbebyggda områden.